Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

1.   Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу освіти.

2.   Майно закладу освіти є спільною власністю територіальної громади  Мар’їнського району та перебуває в оперативному управлінні відділу освіти Мар’їнської райдержадміністрації.

3.   Заклад освіти відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

4.   Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.   Для забезпечення освітнього процесу база закладу освіти складається із навчальних кабінетів, спортивного залу, бібліотеки, залу корекційної гімнастики, медичного і комп’ютерного кабінетів, їдальні, ресурсної кімнати психологічного розвантаження учнів, кабінету логопеда, хореографічної зали, спалень.

6.   Заклад освіти має земельну ділянку,  де розміщуються спортивний майданчик, футбольне поле, зона відпочинку.

7.   Відчуження та списання основних засобів і майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Маріуполя і закріплені за закладом освіти, здійснюється за рішенням засновника, тобто Маріупольської міської ради, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.